Info

 

   Opgericht: 26 februari 1949   

           Fotoalbum >>    

Info

Secretariaat:

KLM-Excursie-Vereniging

Kuinderbos 11

2134 KM  Hoofddorp

Email: secretaris@klm-excursie-vereniging

Jaarcontributie /Jaardonatie

KLMlid: (actieven en gepensioneerden):          15,00 euro

Buitenlid: (geen binding met de KLM)   :          23,40 euro

Donateur: (actieven, gepensioneerden

        en overigen personen       :          15,00 euro (minimaal)

Deelname

Deelname aan een excursie/dagtocht dmv insturen inschrijfstrook of het sturen van email, na ontvangst van het bulletin.

Indien men 3 dagen voor de reis geen deelnamebewijs heeft ontvangen dient men contact op te nemen met de secretaris.

De aanvraag of het deelnamebewijs kan in de post zoekgeraakt zijn.

Betalingen

Alle betalingen, contributie en deelname, verlopen middels een toegezonden acceptgiro.

Contributie moet voldaan zijn vóór 31 maart,

Betalingen ná 31 maart worden verhoogd met adm.kosten á 2,00 euro.

Deelnamebetalingen zo spoedig mogelijk na ontvangst acceptgiro.

Bankrekening

IBAN Nr.: NL40 INGB 0000 5658 77 

tnv. KLM Excursievereniging, Amstelveen

Kamer van Koophandel

KvKnr.: 34271816